Seniorporten

Dagens datum:

Medlemskap - medlemsregler

Villkoren och regler är till för att skapa trivsel och trygghet på webplatsen, och för att alla skall veta vad som gäller.
Grunden för varje medlemskap är ett uppriktigt och seriöst intresse av att delta i den gemenskap som Seniorporten erbjuder.
Seniorporten är öppen för alla som delar våra värderingar och som fyllt 60 år.

Webplatsen seniorporten.se drivs av:
• Svensk Webbservice
• Relationsgruppen i Sverige AB

www.seniorporten.se
info@seniorporten.se

Värderingar
Medlemmarna på Seniorporten skall bemöta andra med respekt, aktning och hänsyn - oavsett etniskt ursprung, religion, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller social bakgrund. Negativ kritik mot klubben i klubbens öppna forum eller mot klubbens medlemmar tas omedelbart bort. Detta gäller mobbing, personliga påhopp, kränkning eller annat. Konstruktiv kritik välkomnas däremot via mail, brev eller telefon till Redaktionen.

Yttrandefrihet
På Seniorporten råder yttrandefrihet inom ramen av grundläggande demokratiska värderingar och ovanstående värderingar gentemot individer och/ eller grupper inom eller utanför Seniorporten. Svensk lag råder.

Ansvar.
Den enskilde medlemmen är alltid ansvarig för sitt eget uppträdande och sina handlingar. Företaget ansvarar inte för bilder och texter som läggs in på klubben av enskilda medlemmar.

Språket
På Seniorporten är i första hand svenska, men danska och norska går också bra. Vi accepterar inte några profiler eller texter på några andra språk än dessa.

Medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt

Det är gratis att bli medlem på SeniorPorten. Som ny medlem får du dessutom prova på SeniorPortens premiumversion kostnadsfritt i 30 dagar. Ordinarie kostnad för premiumversionen är 29:-/månad alternativt 300:-/år och ger en mängd fördelar, publicera hur mycket du vill, ta del av erbjudanden och premiumaktiviteter, se vilka som besökt din profil med mer.

För att bli medlem krävs att du uppger ditt namn, din mail-adress, användarnamn, lösenord och ditt personnummer. Du är dock alltid helt anonym på sajten. Men om du uppger felaktiga eller oriktiga uppgifter i ansökan, avslutas kontot utan anmodan. Tidigare skickas faktura ut till din hemadress, vilken per automatik hittas via ditt personnummer. Personuppgiften ger också en garanti för ett seriöst nätverk för våra medlemmar och där underåriga icke göra sig besvär, utan hälsas välkomna när de har åldern inne.

Faktura
Skickas automatiskat ut vid beställning av premiummedlemskap och ska vara betald inom 30 dagar. Du har dock 14 dagar sk ångervecka räknat från att du godkänt medlemskapet. Inom denna tid har du rätt att häva medlemskap helt utan åtagande inne på klubben: Min sida--Redigera profil--Avsluta medlemskap. Går du över 14 dagar från registrering är köpet accepterat. Fakturans betaltid är 30 dagar därefter läggs en påminnelseavgift på. Fakturans förfarande hanteras efter Svensk lag.

Varför lämna personnummer? Kan det inte missbrukas?
Nej, det kan inte missbrukas på något sätt! Det är för medlemmarnas säkerhet vi har detta system, vilket enbart är ett slutet system inom Seniorporten. Man lämnar sitt personnummer för att automatisk få fakturan sänd till dennes adress, vilket bidrar till att rätt person betalat och är medlem och minimerar risken att "obehöriga" som inte fyller klubbens krav och regler, eller besvärar på klubben, göra sig besvär. All fakturering sköts av Klarna AB. Hellre ha en så trygg klubb som möjligt för våra medlemmar än en sajt helt utan kontroll. Det är medlemmarnas önskan samt vår policy.

Du är fri att avsluta medlemskapet när du vill.
Du kan alltid ta bort din profil = avsluta medlemskapet, när du vill inne på klubben: Min sida--Redigera profil--Avsluta medlemskap. Det ev material eller texter som du publicerat på klubbsidor går inte att återkallas (Gäller ej profilbild, vilken försvinner vid avslut)

Att tänka på som medlem på Seniorporten
Seniorporten har full tillgång till allas profiler - detta för att kunna undvika att det förekommer trakasserier, pornografi, mobbing eller andra ej önskvärda/ olagliga aktiviteter. Brott mot svensk lag polisanmäls.

Seniorporten har inte rätt att lämna ut din emailadress för reklam.

Vid missbruk avstängs medlemmen.
Seniorporten har rätt att stänga av eller dra in privilegier från den som inte följer detta regelverk eller missbrukar de värderingar som gäller på denna webplats. - Gäller även vid spridning av olaglig information, olämpligt språkbruk, oförmåga/ ovilja att följa den nätetikett/ etik som gäller på websidan. Oseriöst eller störande uppträdande på websidan eller brott mot de villkor och regler som är uppsatta för verksamheten påtalas

När du blir medlem godkänner du också att vi distribuerar meddelanden eller nyhetsbrev gällande Seniorporten till din emailadress. Dessa kan innehålla information eller erbjudanden från medlemmar och partners som vi samarbetar med. Detta gäller endast direktkontakt från oss på Redaktionen.

Att använda Seniorporten i eget kommersiellt syfte
Exempel försäljning eller reklam för någon produkt eller tjänst skall detta först rådgöras med redaktionen. Uppstår försäljning utan redaktionens tillstånd kan Relationsgruppen i Sverige AB yrka på skadestånd.

Forum
Inlägg på forum/klubbrum skall följa de värderingar som gäller på Seniorporten. Tänk på att visa hänsyn till andra medlemmar. Har du konstruktiv kritik mot Seniorporten innehåll ser vi hellre att de framförs direkt till Redaktionen än att de diskuteras på forumet. Vi tar gärna emot dina synpunkter.

Missbruk av medlemsreglerna kan leda till avstängning.
Det är inte tillåtet att på webbplatsen: förtala, smäda, trakassera, diskriminera, kränka, förfölja eller hota varandra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter. Inlägg/Text/Bild som enligt Redaktionens uppfattning är olämplig, skapar misstämning eller irritation bland många medlemmar, är stötande, vulgär, obscen eller oanständig eller på annat sätt kan minska medlemmarnas intresse för webbplatsen är inte tillåtna och kommer att tas bort. Upprepas detta kan medlem avstängas med eller utan varning.

Publicerat material och upphovsrätt
När du publicerar och skickar in material eller uppgifter till Seniorporten ger du ditt uttryckliga samtycke till att detta material eller dessa uppgifter publiceras på Seniorporten. Skulle du inte längre samtycka till detta, måste du själv ta bort materialet från sajten. När du publicerar bilder, texter etc bär du själv ansvar för ev. upphovsrätt. Du är fullt juridiskt ansvarig för detta. Seniorporten tar inget ansvar för det material du publicerar och ej heller för det material som eventuellt indexeras av sökmotorer.
Förtydligande: Alla bilder och texter är skyddade på Internet och ägs av upphovsmannen. För att kopiera eller låna, behöver man ha frågat och fått tillåtelse av ägaren.
Egna bilder, fotografier och texter kan man fritt förfoga över, och då avgör man själv vilka och var man lägger dessa. Om någon använder din bild/text måste denne be dig om tillstånd, annars får den inte röras.
Det finns fria bilder och texter att använda på internet, men det ska klart framgå.
Upphovsrätten förfaller då ägaren varit död i 70 år.

Bilder med stötande innehåll får inte förekomma. Tex pornografi, våld , narkotika eller förtryck. Vi tittar med jämna mellanrum igenom alla bifogade bilder för att säkerställa detta. Seniorportens redaktion förbehåller sig alltid rätten att självständigt bedömma om ett visst innehåll är lämpligt eller inte. Och därmed också rätten att radera oseriöst innehåll.

Personuppgifter och Integritet

  • Det är mycket viktigt att våra medlemmars integritet upprätthålls och respekteras. Medlemmarna är Seniorportens viktigaste tillgång och vår strävan är att skydda och ta tillvara medlemmarnas personliga intresse.
  • Vi tror inte att Seniorporten kan tillföra något av värde om inte våra medlemmar samtidigt känner trygghet och säkerhet när de besöker Seniorporten.se.
  • Seniorporten använder sk. Cookies. Med ditt medlemskap godkänner du också att sk Cookies (webbkakor) lagras på din dator.
  • Varför vi frågar om vissa uppgifter när du registrerar dig? När du anmäler dig som medlem frågar vi dig efter önskat alias, e-postadress, lösenord, namn, personnummer, kön, samt landskap & kommun.

Alias ger dig möjlighet att presentera dig under pseudonym på vår sajt. Om du inte anger något alias så visas istället ditt för- och efternamn på din profilsida, i de diskussioner du deltar i o.s.v.

E-postadress och namn behöver vi för att kunna skicka dina uppgifter och hålla kontakten med dig. Du använder också din e-postadress ihop med ditt lösenord för att logga in på Seniorporten.

Personnummer använder vi dels för att kunna stänga ute "nättroll" och andra oseriösa individer, samt för att enkelt kunna inhämta din folkbokföringsadress vid eventuell fakturering för premiummedlemskap. Ditt personnummer hålls alltid hemligt för utomstående.

Kön och Landskap/kommun används dels för att både du själv och våra övriga användare ska kunna hitta intressanta människor i sin närhet, och dels för att bättre kunna anpassa sajtens innehåll åt just dig - med evenemang och annat intressant som händer i din närhet.


Du kan känna dig helt säker. Alla uppgifter du registrerar på Seniorporten är konfidentiella och delas inte med några andra.

Avsluta medlemskap
Detta gör du genom att gå in på Min sida, Redigera profil samt klicka Avsluta medlemskap.

Ångerrätt
När du köper en tjänst på internet eller via telefon har du, enligt Distans och hemförsäljningslagen, rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller 14 dagar från den dagen du bekräftat medlemsskap i klubben. Om du ångrar köpet avslutar du själv inne på din profilsida eller meddelar detta via mail till Redaktionen.

Förändringar i innehållet på Seniorporten
Vi förbehåller oss rätten att ändra innehåll samt villkor påSeniorporten utan information. Om ändringar är på ett sådant betydande sätt att det påverkar medlemmen kommer det att informeras om detta via e-post.

Vem är Redaktionen?
Redaktionen på Seniorporten kan vara flera personer med samma funktion som håller ordning på Seniorporten, sköter om webplatsen såväl tekniskt som praktiskt, tar emot synpunkter från medlemmar och ser till att Seniorporten är en seriös och trevlig träffpunkt för alla medlemmar.

Kom med synpunkter till oss
Vi vill gärna att du kommer med frågor, synpunkter eller ger konstruktiv kritik om hur Seniorporten fungerar och sköts. Vi vill gärna ha dina förslag så att vi hela tiden kan utvecklas och förbättra klubben för våra medlemmar. Våra medlemmar och deras kunskap och erfarenheter är viktiga och grunden för klubben.

Externa partners och annonsörer

Seniorporten ansvarar inte för de varor och tjänster som våra externa partners erbjuder. Däremot överväger vi noga att dessa partners möter de värderingar som vi uppehåller.
Vid samarbeten där Seniorporten står som arrangör ansvarar Seniorporten för genomförandet (gäller ej resor då researrangören har ansvaret). Vid resor gäller de allmänna villkor som gäller för respektive researrangör.

Hjärtligt välkommen till en spännande klubb!

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK