Svenskaflaggan_ikon_logo Midsommarstång Kräfta Påskhare Löpsedeln Halloween Alla Helgons dag (stearinljus) Juldekoration Alla hjärtans dag Löpsedel mobil Påsk Mina sidor Svensk fotboll Premium Majblomma Videomöte Videomötet - mobil Julkalendern 2020 Julkalendern 2020 - Surfplatta Julkalendern 2020 - Mobil
Seniorporten

Dagens datum:

Medlemskap - medlemsregler

Medlemskap: Villkor, integritetspolicy och medlemsregler

Uppdaterad 2023-01-25 kl. 11:20, med tillägg av allmänna och forumspecifika medlemsregler.

Villkoren och regler är till för att skapa trivsel och trygghet på webplatsen, och för att alla skall veta vad som gäller.
Grunden för varje medlemskap är ett uppriktigt och seriöst intresse av att delta i den gemenskap som Seniorporten erbjuder.
Seniorporten är öppen för alla som delar våra värderingar och som fyllt 60 år.

Webplatsen seniorporten.se drivs av:
Marie Hedlund, Precis Reklam AB och Dreamscape Interactive.
www.seniorporten.se
info@seniorporten.se
telefon 070-620 98 56
i samarbete med Svensk Webbservice

Ansvarig utgivare är Precis Reklam AB, med organisationsnummer 556302-9551.
Postadress:

Precis Reklam AB
Muréngatan 14
802 50 Gävle

 

Värderingar

Medlemmarna på Seniorporten skall bemöta andra med respekt, aktning och hänsyn - oavsett etniskt ursprung, religion, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller social bakgrund. Negativ kritik mot klubben i klubbens öppna forum eller mot klubbens medlemmar tas omedelbart bort. Detta gäller mobbing, personliga påhopp, kränkning eller annat. Konstruktiv kritik välkomnas däremot via mail, brev eller telefon till Redaktionen.

Yttrandefrihet

På Seniorporten råder yttrandefrihet inom ramen av grundläggande demokratiska värderingar och ovanstående värderingar gentemot individer och/ eller grupper inom eller utanför Seniorporten. Svensk lag råder.

Ansvar.

Den enskilde medlemmen är alltid ansvarig för sitt eget uppträdande och sina handlingar. Företaget ansvarar inte för bilder och texter som läggs in på klubben av enskilda medlemmar.

Språket

På Seniorporten är i första hand svenska, men danska och norska går också bra. Vi accepterar inte några profiler eller texter på några andra språk än dessa.

 

Medlemskap

Premiumedlemskap kostar för närvarande 300 kr/år eller 29 kr/månad per medlem.

För att bli medlem krävs att du uppger ditt namn, din mail-adress, användarnamn, lösenord och ditt personnummer. Du är dock alltid helt anonym på sajten. Men om du uppger felaktiga eller oriktiga uppgifter i ansökan, avslutas kontot utan anmodan. Faktura skickas ut till din hemadress, vilken per automatik hittas via ditt personnummer. Personuppgiften ger också en garanti för ett seriöst nätverk för våra medlemmar och där underåriga icke göra sig besvär, utan hälsas välkomna när de har åldern inne.
När din provperiod är slut så kan man välja att fortsätta sott premiummedlemskap alternativet ett konstnadsfritt Bas-medlemsskap med begränsad funktionalitet alternativt att avregistrera sig från tjänsten helt och hållet.

 

Betalning & Ångerrätt

Du kan välja mellan autogiro eller faktura när ditt premiummedlemsskap skall förlängas. Faktura skickas i så fall automatiskat ut vid medlemskap och skall vara betald inom 30 dagar. Du har dock 14 dagar sk ångervecka räknat från det att du beställt/aktiverat ditt premiummedlemskap, så att du i lugn och ro hinner se dig runt på klubben. Inom denna tid har du rätt att häva medlemskap helt utan åtagande inne på klubben: Min sida--Redigera profil--Avsluta medlemskap. Kontakta därefter vår redaktion och be om en återbetalning av dina inbetalda medel. Går du över 14 dagar från registrering är köpet accepterat. Fakturans betaltid är 30 dagar därefter läggs en påminnelseavgift på. Fakturans förfarande hanteras efter Svensk lag.

 

Varför lämna personnummer? Kan det inte missbrukas? 

Nej, det kan inte missbrukas på något sätt! Det är för medlemmarnas säkerhet vi har detta system, vilket enbart är ett slutet system inom Seniorporten. Man lämnar sitt personnummer för att automatisk få fakturan sänd till dennes adress, vilket bidrar till att rätt person betalat och är medlem och minimerar risken att "obehöriga" som inte fyller klubbens krav och regler, eller besvärar på klubben, göra sig besvär. All fakturering sköts av Klarna AB. Hellre ha en så trygg klubb som möjligt för våra medlemmar än en sajt helt utan kontroll. Det är medlemmarnas önskan samt vår policy.

 

Du är fri att avsluta medlemskapet när du vill.

Du kan alltid ta bort din profil = avsluta medlemskapet, när du vill inne på klubben: Min sida--Redigera profil--Avsluta medlemskap. Det ev material eller texter som du publicerat på klubbsidor går inte att återkallas (Gäller ej profilbild, vilken försvinner vid avslut)

 

Att tänka på som medlem på Seniorporten

Seniorporten har full tillgång till allas profiler - detta för att kunna undvika att det förekommer trakasserier, pornografi, mobbing eller andra ej önskvärda/ olagliga aktiviteter. Brott mot svensk lag polisanmäls.

 

Seniorporten har inte rätt att lämna ut din emailadress för reklam.

 

Vid missbruk avstängs medlemmen.

Seniorporten har rätt att stänga av eller dra in privilegier från den som inte följer detta regelverk eller missbrukar de värderingar som gäller på denna webplats. - Gäller även vid spridning av olaglig information, olämpligt språkbruk, oförmåga/ ovilja att följa den nätetikett/ etik som gäller på websidan. Oseriöst eller störande uppträdande på websidan eller brott mot de villkor och regler som är uppsatta för verksamheten påtalas

När du blir medlem godkänner du också att vi distribuerar meddelanden eller nyhetsbrev gällande Seniorporten till din emailadress. Dessa kan innehålla information eller erbjudanden från medlemmar och partners som vi samarbetar med. Detta gäller endast direktkontakt från oss på Redaktionen.

 

Du kan anmäla/ blockera någon som beter sig illa

Medlemmarna kan/ bör anmäla brott mot våra värdegrunder till Redaktionen. Du kan också blockera och rapportera en annan medlem om så behövs. Tänk på att blockering används vid allvarligare missbruk.

 

Att använda Seniorporten i eget kommersiellt syfte

Exempel försäljning eller reklam för någon produkt eller tjänst skall detta först rådgöras med redaktionen. Uppstår försäljning utan redaktionens tillstånd kan Relationsgruppen i Sverige AB yrka på skadestånd.

 

Forum

Inlägg på forum/klubbrum skall följa de värderingar som gäller på Seniorporten. Tänk på att visa hänsyn till andra medlemmar. Har du konstruktiv kritik mot Seniorporten innehåll ser vi hellre att de framförs direkt till Redaktionen än att de diskuteras på forumet. Vi tar gärna emot dina synpunkter.

 

Missbruk av medlemsreglerna kan leda till avstängning.

Det är inte tillåtet att på webbplatsen: förtala, smäda, trakassera, diskriminera, kränka, förfölja eller hota varandra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter. Inlägg/Text/Bild som enligt Redaktionens uppfattning är olämplig, skapar misstämning eller irritation bland många medlemmar, är stötande, vulgär, obscen eller oanständig eller på annat sätt kan minska medlemmarnas intresse för webbplatsen är inte tillåtna och kommer att tas bort. Upprepas detta kan medlem avstängas med eller utan varning.

 

Publicerat material och upphovsrätt

När du publicerar och skickar in material eller uppgifter till Seniorporten ger du ditt uttryckliga samtycke till att detta material eller dessa uppgifter publiceras på Seniorporten. Skulle du inte längre samtycka till detta, måste du själv ta bort materialet från sajten. När du publicerar bilder, texter etc bär du själv ansvar för ev. upphovsrätt. Du är fullt juridiskt ansvarig för detta. Seniorporten tar inget ansvar för det material du publicerar och ej heller för det material som eventuellt indexeras av sökmotorer.

Förtydligande: Alla bilder och texter är skyddade på Internet och ägs av upphovsmannen. För att kopiera eller låna, behöver man ha frågat och fått tillåtelse av ägaren.
Egna bilder, fotografier och texter kan man fritt förfoga över, och då avgör man själv vilka och var man lägger dessa. Om någon använder din bild/text måste denne be dig om tillstånd, annars får den inte röras.
Det finns fria bilder och texter att använda på internet, men det ska klart framgå.
Upphovsrätten förfaller då ägaren varit död i 70 år.

 

Bilder med stötande innehåll får inte förekomma. Tex pornografi, våld , narkotika eller förtryck. Vi tittar med jämna mellanrum igenom alla bifogade bilder för att säkerställa detta. Seniorportens redaktion förbehåller sig alltid rätten att självständigt bedömma om ett visst innehåll är lämpligt eller inte. Och därmed också rätten att radera oseriöst innehåll.

 

Ångerrätt

När du köper en tjänst på internet eller via telefon har du, enligt Distans och hemförsäljningslagen, rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller 14 dagar från den dagen du bekräftat medlemsskap i klubben. Om du ångrar köpet avslutar du själv inne på din profilsida eller meddelar detta via mail till Redaktionen.

 

Förändringar i innehållet på Seniorporten

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehåll samt villkor påSeniorporten utan information. Om ändringar är på ett sådant betydande sätt att det påverkar medlemmen kommer det att informeras om detta via e-post.

 

Vem är Redaktionen?

Redaktionen på Seniorporten kan vara flera personer med samma funktion som håller ordning på Seniorporten, sköter om webplatsen såväl tekniskt som praktiskt, tar emot synpunkter från medlemmar och ser till att Seniorporten är en seriös och trevlig träffpunkt för alla medlemmar.

Kom med synpunkter till oss

Vi vill gärna att du kommer med frågor, synpunkter eller ger konstruktiv kritik om hur Seniorporten fungerar och sköts. Vi vill gärna ha dina förslag så att vi hela tiden kan utvecklas och förbättra klubben för våra medlemmar. Våra medlemmar och deras kunskap och erfarenheter är viktiga och grunden för klubben.

 

Externa partners och annonsörer

Seniorporten ansvarar inte för de varor och tjänster som våra externa partners erbjuder. Däremot överväger vi noga att dessa partners möter de värderingar som vi uppehåller. Vid samarbeten där Seniorporten står som arrangör ansvarar Seniorporten för genomförandet (gäller ej resor då researrangören har ansvaret). Vid resor gäller de allmänna villkor som gäller för respektive researrangör.

 

Personuppgifter och Integritet

Det är mycket viktigt att våra medlemmars integritet upprätthålls och respekteras. Medlemmarna är Seniorporten´s viktigaste tillgång och vår strävan är att skydda och ta tillvara medlemmarnas personliga intresse.
Vi tror inte att Seniorporten kan tillföra något av värde om inte våra medlemmar samtidigt känner trygghet och säkerhet när de besöker Seniorporten.se.
Seniorporten använder sk. Cookies. Med ditt medlemskap godkänner du också att sk Cookies (webbkakor) lagras på din dator.
Varför vi frågar om vissa uppgifter när du registrerar dig? När du anmäler dig som medlem frågar vi dig efter önskat alias, e-postadress, lösenord, namn, personnummer, kön, samt landskap & kommun.
Alias ger dig möjlighet att presentera dig under pseudonym på vår sajt. Om du inte anger något alias så visas istället ditt för- och efternamn på din profilsida, i de diskussioner du deltar i o.s.v.

 

E-postadress och namn behöver vi för att kunna skicka dina uppgifter och hålla kontakten med dig. Du använder också din e-postadress ihop med ditt lösenord för att logga in på Seniorporten.

Personnummer använder vi dels för att kunna stänga ute "nättroll" och andra oseriösa individer, samt dels för att enkelt kunna inhämta din folkbokföringsadress vid fakturering via Klarna. Ditt personnummer hålls alltid hemligt för utomstående.

 

Kön och Landskap/kommun används dels för att både du själv och våra övriga användare ska kunna hitta intressanta människor i sin närhet, och dels för att bättre kunna anpassa sajtens innehåll åt just dig - med evenemang och annat intressant som händer i din närhet.

Du kan känna dig säker. Alla uppgifter du registrerar på Seniorporten är konfidentiella och delas inte med några andra.

 

Avsluta medlemskap

Detta gör du genom att gå in på Min sida, Redigera profil samt klicka på Avsluta medlemskap.

 

Allmänna villkor och Integritetspolicy

För att nyttja tjänsten Seniorporten nedan kallat systemet måste du ha godkänt dessa villkor. Rätt att nyttja systemet börjar gälla först efter att du tagit del av och accepterat medlemsvillkoren samt integritetspolicyn. Du kan när som helst själv avsluta ditt medlemskap genom att logga in och administrera eller ta bort de uppgifter som hör till dig som person.

 

Personuppgifter

Dina personuppgifter används för att administrera och även profilera ditt medlemskap i systemet och därtill hörande tjänster beskrivet enligt ovan.

 

Force majeure

Vi är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller liknande. Det gäller även strejk, blockad, bojkott och lockout. Vi är vid normal aktsamhet inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skador, och, om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger, under inga omständigheter indirekta skador, såvida det inte följer av tvingande lag.

 

Ändring och justering av villkor

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i medlemsvillkoren. Om några väsentliga ändringar görs informeras du i god tid innan ändringarna sker.

 

Integritetspolicy

De personuppgifter vi samlar in om dig är de du själv anger. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken eller vilka av tjänsterna i systemet du använder. Ansvarig för personuppgifterna är bolaget Relationsgruppen i Sverige AB, organisationsnummer 559016-7119.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

 

Allmänt

Vi samlar endast in de personliga kontaktuppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil vilket är inloggningsnamn i form av en personlig e-postadress. Övriga uppgifter är endast de du själv tillhandahåller för att tydliggöra din profil och identitet enligt de kriterier som förkommer i systemet.

 

Uppgifter om användning av webbplatser

När du besöker eller interagerar med systemets webbplatser, inklusive chattfunktion eller nyhetsbrev förbehåller vi oss rätten att använda automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas i förkommande fall in automatiskt med hjälp av cookies och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. 

 

Användargenererat innehåll

Vi förbehåller oss rätten att i promotionsyfte använda visst innehåll, helt eller delvis, som du skapar och sedan delar genom att ladda upp det till systemets webbplatser. Det kan vara fotografier, videos, nyheter och dylikt.

 

Betalningsuppgifter och ekonomisk information

Systemet har inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer. Den information som kan behövas för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. Oavsett metod hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder.

 

Insamling, ändamål och rättslig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke genom att godkänna systemets villkor samt integritetspolicy.

 

Kundtjänst och support

Då vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi ofta de kontaktuppgifter som finns om dig för att svara på frågor alternativt lösa problem. Vi kan även använda dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster som kompletterar vårt övriga utbud. Det kan vara genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och postförsändelse enligt gällande lagstiftning.

 

Information till tredje part

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter och vi varken licensierar eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra, eller dela dina personuppgifter med närliggande bolag eller inom koncernen samt med utvalda tredje parter enligt nedan.

 

Tjänsteleverantörer

Med det menar vi utomstående företag som anlitas för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet som webbutveckling, kundtjänst och ekonomitjänster och dylikt. Tjänsteleverantörer och deras personal har endast tillåtelse att använda dina personuppgifter för systemets räkning till de särskilda uppgifter som de har att utföra enligt anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

 

Juridiska orsaker

Om systemet eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom eventuell konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).

 

Skydd av dina personuppgifter

Lagringstid

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in för att du skall kunna använda systemet eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

 

Ej aktiv medlem

Då en medlem inte varit aktiv på två år så avslutas medlemsskapet automatiskt. Oavsett vilken typ av medlemsskap det gäller. Den personliga sidan och därtill hörande egna inlägg raderas då automatiskt. Detsamma gäller om redaktionen underättas av anhöriga i händelse av långvarig sjukom eller dödsfall. Inlägg och kommentarer från medlem på andras trådar sparas dock så länge dessa är aktiva.

 

Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.

 

Åtgärder i driftsmiljöer

Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gängse standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är inte helt säker. Vi gör mallt för att skydda dina personuppgifter men kan inte garantera maximal datasäkerheten vid överföring genom systemets webbplatser. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar vi dig och övriga kunder som berörts liksom Datainspektionen där så krävs enligt lag.

 

Åtgärder från dig

Det är viktigt att du själv också medverkar till att hålla dina personuppgifter säkra och trygga. Välj ett lösenord som är svårt att gissa för andra. Avslöja aldrig lösenordet för någon. Det är du som är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för all användning av ditt konto. Använder du en delad eller publik dator måste du ovillkorligen se till att dina användaruppgifter inte sparas på datorn. Var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Notera att ditt lösenord är krypterat så det ersätts automatiskt av ett nytt krypterat om eller när du önskar detta vid inloggning till systemet och har glömt eller tappat bort ditt tidigare. 

 

Överföring av dina personuppgifter

Lagring och bearbetning av dina personuppgifter enligt ovan lagras också som en backup på en destination utanför ditt hemland men inom EU/EES med god dataskyddslagstiftning.

 

Cookies och liknande teknologier

Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies. Systemets cookies accepterar du genom separat villkor när du loggar in i systemet via din webbläsare.

 

Rätt till tillgång

I enlighet med lag har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter systemet har om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet för att besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

 

Ändring och borttagning av personuppgifter

På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter samt neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört de personuppgifter du lämnat till oss liksom att återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Observera att vi inte kan ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov enligt bokföringslagen. 

Systemet har en särskild funktion för att du själv ska kunna granska och redigera de personuppgifter som du lämnat. Du måste kunna styrka din identitet genom att ange en giltig e-postadress för att få tillgång till kontoinformation och göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

 

Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du uppfattar att det görs på ett otillbörligt sätt samt att du naturligtvis när som helst kan avsluta dit medlemsskap på tjänsten och därmed radera dina personuppgifter enligt ovan.

 

Ändringar och justeringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

 

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss så att vi kan åtgärda detta.

 

Kontakt

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på våra villkoren och integritetspolicy, kontakta oss på: info@seniorporten.se eller ring 026-511 000.

 

 

SeniorPortens medlemsregler:

Som medlem i SeniorPorten förbinder du dig att följa sajtens regler.

Regelbrott leder till varning, och i vissa fall radering av inlägg/tråd. Om en medlem upprepade gånger bryter mot dessa regler, kan denne komma att tillfälligt eller permanent stängas av från Seniorporten. Avstängning kan också ske utan förvarning vid grövre förseelser och/eller lagbrott. Reglerna avser all form av publicering på Seniorporten.se. Med "inlägg" menas all form av - - av medlemmen - publicerad och sparad text, exempelvis foruminlägg under sektionen "Klubbrum", publicerade aktiviteter, gallerier och dagböcker, kommentarer till dessa, samt privata meddelanden till andra medlemmar. Med "tråd" menas de ämnen som våra medlemmar själva kan skapa i sektionen "Klubbrum", där övriga medlemmar sedan kan delta med egna inlägg. Med "redaktionen" menas de personer som sköter driften och utvecklingen av Seniorporten, inklusive moderatorer, tekniker och kundservice.


1. Allmänna regler:
Dessa regler gäller såväl i forum/"klubbrum" som i kommentarsfält, inlägg och på övriga delar av SeniorPorten.

1.01. Svensk lag gäller även på SeniorPorten.
Lagbrott kan leda till såväl avstängning som polisanmälan, utan föregående varning.
Det är inte tillåtet att publicera eller efterfråga material som bryter mot svensk lagstiftning via Seniorporten.
Vid anmälan om brott mot lagen ska du som anmälare uppge vilken lag du anser att innehållet/materialet bryter mot.

1.02. Olovlig identitetsanvändning
Det är inte tillåtet att skapa eller förse användarkonton med andras än dina egna identitetsuppgifter. Det är inte heller tillåtet att utan tillåtelse från Seniorportens redaktion utge sig för att tillhöra redaktionen, vara en samarbetspartner till Seniorporten, eller på något annat vis ha en administrativ/företrädande roll hos Seniorporten.

1.03. Alternativa konton
Det är inte tillåtet att använda mer än ett användarkonto på Seniorporten. Om du redan har ett konto och av någon anledning behöver skapa ett nytt, ska du tala om detta samt anledningen till varför du behöver ett nytt konto för Seniorportens redaktion. Om du har glömt lösenordet till ditt konto så använder du i första hand funktionen "Glömt lösenord?" för att återställa det, i andra hand kan Seniorportens redaktion återställa ditt lösenord, förutsatt att du kan bevisa att kontot tillhör dig.

1.04. Upphovsrättsskyddat material
Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.

1.05. Publicering av bilder och annan media.
Bilder, videos och annan media som publiceras på Seniorporten får - förutom brott mot upphovsrätten - inte heller innehålla olämpliga motiv såsom (men ej begränsat till) pornografi/nakenhet, våld, politisk extremism, samt provokativa symboler eller gester.

1.06. Personuppgifter och integritet
Det är i regel inte tillåtet att publicera personuppgifter tillhörande andra än dig själv på Seniorporten. Det är förbjudet att publicera namn eller andra uppgifter som kan röja en annan medlems identitet via Seniorporten. Det är inte heller tillåtet att eftersöka andra medlemmars identitet. Exempel på andra människors personuppgifter som kan vara OK att publicera på Seniorporten är: förnamn på dina egna släktingar, för- och efternamn samt bostadsort på offentliga personer.

1.07. Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.

1.08. Språkbruk och personangrepp
Du bör använda ett vårdat språk och ett respektfullt bemötande gentemot andra medlemmar på Seniorporten. Det är självklart tillåtet att uttrycka sin åsikt, och att inte dela varandras åsikter, men försök att göra det på ett sakligt sätt med god ton. Gränsdragningen för vad som anses vara ett brott mot denna regel kan ofta vara svår, och vi måste ha viss takhöjd för att våra medlemmar över huvud taget ska kunna föra diskussioner och inte känna sig hämmade av hot om varningar och avstängningar. En god tumregel är att undvika svordomar och vulgära uttryck, samt att det är skillnad på att tycka något kontra att påstå något om någon annan.
Seniorportens redaktion gör själva en bedömning om huruvida ett inlägg kan anses bryta mot denna regel eller ej.

1.09. Reklam & Annonsering
Det är inte tillåtet att utan redaktionsens godkännande annonsera om eller länka till kommersiella varor eller tjänster (fysiska eller digitala) i kommentarer, foruminlägg, dagböcker eller gallerier. Detta inkluderar länkning till externa hemsidor och tjänster där medlemmen direkt eller indirekt kan tjäna pengar eller andra fördelar. Vid bedömning av detta regelbrott tas hänsyn till annonseringens omfattning, och vid enstaka/mindre förseelser delas vanligtvis en varning ut.

1.10. Korspostning
Det är inte tillåtet att skapa likadana eller liknande kommentarer eller inlägg på flera ställen.

1.11. Spridning av datavirus och annan skadlig kod
Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet om det inte görs uppenbart att länkarna är skadliga.

1.12. Anmälningar & Moderatorsåtgärder
Alla frågor som rör anmälda inlägg, samt redaktionens ("moderatorernas") hantering av dessa, ska ske i dialog med redaktionen (via interna meddelanden på Seniorporten.se eller via e-post) och inte offentligt i inlägg eller kommentarer.


2. Forumregler:
Dessa regler är specifikt kopplade till användning av SeniorPortens forum, även kallat "Klubbrum".

2.01. Trådstart
En ny forumtråd ska placeras i det underforum som bäst relaterar till trådens ämne. Trådens första inlägg ska tydligt beskriva vad tråden ska handla om (exempelvis genom en tydlig frågeställning eller en önskan om övrigas åsikter i en viss fråga). En trådstart ska vara begriplig i sig själv och inte tvinga läsaren att hämta information från externa källor. Starta inte en ny tråd ifall det redan finns en lämplig tråd.

2.02. Ämnesanknytning
Inlägg ska ha anknytning till forumtrådens ursprungliga ämne. Inlägg som bryter mot denna regel kan raderas utan förvarning, och upprepade brott mot regeln kan leda till en varning.

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga